Species of Schizonepeta


  1. Schizonepeta annua (Pall.) Schischk.
  2. Schizonepeta multifida (L.) Briq.
  3. Schizonepeta tenuifolia (Benth.) Briq.